Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputra (PKK)

1980915-PP048709
G7 (Bumiputera)

Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat Bumiputera – Ministry of Finance

BP20852675261218302
Taraf Bumiputera

Sijil Akaun Pendaftaran Syarikat -Ministry of Finance

K20852675261218302
Kod Bidang : Bahan Binaan, Pemadam Api, Pembersihan, Penyelenggaraan Bangunan.

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(CIDB)

1980915-PP048709
G7 B (Pembinaan bangunan)
G7 CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Perakuan Pendaftaran (CIDB)

1980915-PP048709
G7 B B04 B13 B14 B12 B28
G7 CE CE21 CE01 CE11 CE13 CE34 CE36

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP)

BP 21/506
Syarikat Kontraktor Talian Paip Gas

KPDNKK – Petroleum Development Act

PDA 17133
Memasar dan Mengedar Secara Borong Bahan Petroleum Bitumen PETRONAS

Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS)

437781-U
SC2010100, SC2030100, SC3030100, SM2030300, SO2010101, SO2010102, SO2010103, SO2010104, SO2020201